Yleistä tietosuojakäytännöstä

Tietosuojakäytännössämme kuvataan, mitä henkilötietoja keräämme ja miten käsittelemme näitä tietoja. Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoa, josta sivuston käyttäjä voi olla tunnistettavissa. Ellei muuta mainita, tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan ainoastaan sivustolla hifidoge.com.

Sivuston käyttäjän tulee lukea tämä tietosuojakäytäntö ennen sivuston käytön aloittamista. Mikäli käyttäjä ei hyväksy tätä tietosuojaselostetta tai muita sivuston käyttöehtoja, hänellä ei ole oikeutta käyttää sivustoa.

Mitä tietoja keräämme?

Keräämme tietoa käyttäjästä, kun hän:

Mihin käytämme näitä tietoja?

Toimintaperiaatteenamme on kerätä käyttäjästä ainoastaan palvelun tuottamisen kannalta välttämättömiä tietoja.

Tietojen luovuttaminen

Emme normaalisti luovuta käyttäjien henkilötietoja eteenpäin. Poikkeuksena saattavat olla seuraavat tilanteet:

Miten käsittelemme henkilötietoja?

Käsittelemme henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti sekä henkilötietolain mukaisesti.

Tietojen suojaus

Henkilötietoja sisältäviä tietueita suojataan lukuisin teknisin toimenpitein, joihin sisältyvät mm. salasanasuojaukset sekä palomuurit. Nämä keinot estävät tietojen näkymisen muille kuin sivustoa ylläpitävälle henkilökunnalle sekä mahdollisille valtuutetuille kolmannen osapuolen palveluntarjoajille. Järjestelmien sisältämää tietoa varmuuskopioidaan jatkuvasti ja palvelualustan vikasietoisuuteen on kiinnitetty huomiota.

Ilmoitamme mahdollisista tietoturvaloukkauksista viranomaisille.

Tietojen säilytys

Hifidoge säilyttää käyttäjän tietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Hifidogen sijainti

Hifidogen koirankoppi on EU-alueella Saksassa Hetnerin konesalissa, palvelin on dedikoitu.

Käyttäjän oikeudet

Sinulla on lain mukaan oikeus tarkistaa, mitä tietoja sivusto on vierailujen aikana kerännyt. Sinulla on myös oikeus vaatia virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon poistamista.

Voit käyttää oikeuttasi ottamalla yhteyttä alla mainittuun henkilörekisterin ylläpitäjään.

Muutokset tietosuojakäytäntöön

Hifidoge kehittää jatkuvasti palvelujaan ja voi tehdä ajottaisia muutoksia tietosuojakäytäntöönsä ilman etukäteistä ilmoitusta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutokseen. Jos tätä tietosuojakäytäntöä kuitenkin olennaisesti muutetaan, ilmoitamme asiasta tämän tietosuojakäytännön alussa vähintään kalenterikuukauden ajan. Suosittelemme, että käyt tutustumassa tähän tietosuojakäytäntöön ajoittain pysyäksesi perillä siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Rekisterinpitäjä

Henkilörekisteriä ylläpitää hifidoge.comin pääkäyttäjä:

Tämä tietosuojakäytäntö on julkaistu 19.03.2022.